هندریل دیواری آلومینیوم و استیل

 
 
نرده استیل هندریل دیواری در ساختمان های اجرا می شود که راه پله های داخلی ساختمان با دیواره های کناری محصور شده باشند.
معمولا به دلیل طراحی اشتباه راه پله مجبور هستیم از نرده استیل هندریل دیواری استفاده کنیم.
فاصله هندریل استیل از دیواره راه پله 5 سانتیمتر است که با یک پایه کوچک اما مقاوم به دیوار وصل می شود .
قطر هندریل استیل بین 38 تا 51 میلیمتر است البته در مدل های جدیدتر این نوع نرده استیل راه پله از پروفیل های 20 در 60 میلیمتر نیز استفاده می شود.
برای هندریل دیواری از پروفیل با دو جنس آلومینیوم و استیل استفاده می گردد. در محیط های مرطوب و فضای خارجی بهتر است از هندریل آلومینیومی به دلیل مقاومت بالاتر استفاده نمود.